Vissza

Adó változások 2024 - Beterjesztésre került az őszi adócsomag

Turay Dia

November 7, 2023

Frissítés! Megszületett a döntés a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum összegéről is - részletek lejjebb.

Az Országgyűlés elé a napokban került beterjesztésre az a törvénycsomag (az egyes adótörvények módosításáról szóló T/5893. számú törvényjavaslat, illetve a globális minimum-adó szintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló T/5877. számú törvényjavaslat), amely a jövő évre vonatkozó módosítási javaslatokat tartalmazza. 

A legfontosabb változásokat foglaljuk össze cikkünkben. 

Globális minimumadó

A globális minimumadó szabályai értelmében minden olyan országban, amely csatlakozott az egyezményhez, a mostani 9 százalék helyett 15 százalékos adót kell fizetnie multinacionális cégeknek. Ez azokra a cégekre vonatkozik jövőre, amelyeknek az éves árbevétele meghaladja a 750 millió eurót, azaz a 285 milliárd forintot. A 15% adóba már beleszámít a helyi iparűzési adó, az innovációs járulék és az energiaszolgáltatók különadója is. 

Megszűnik az amerikai-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény - de nem kell több adót fizetni

Mivel az egyezmény 2024. január 1-i megszűnésének következtében az a helyzet állt volna elő, hogy például egy amerikai értékpapíron realizált osztalék- vagy tőkejövedelem után mind az USA, mind Magyarország adójogszabályai alapján adót kellett volna fizetni. A mostani adócsomag ezt a helyzetet szabályozza újra úgy, hogy a Magyarországon keletkező jövedelmeket az amerikai cégek itt fizessék meg, ugyanakkor a magyar vállalkozások és magánszemélyek a hazai adójukba beszámíthatják az USA-ban már megfizetett adókat - tehát összességében elmondható, hogy ezután sem fog kelleni két helyen adózni. 

Jön az eÁfa

Bevezetésre kerül az eÁfa-rendszer: áfabevallás az eÁfa-rendszer keretén belül legelőször a 2024. január 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakról teljesíthető. A rendszer használata opcionális, megmarad az ÁNYK bevallás is. A javaslat értelmében mentesülni fog a számlabefogadói adatszolgáltatási kötelezettség alól az az adóalany, aki az eÁfa-rendszer használatával teljesíti a bevallási kötelezettségét és az eÁfa-rendszerben nyilatkozik számla szint a levonható adóról. 

Alanyi adómentesség Közösségen belüli értékesítés esetén

Az uniós jogszabályoknak való megfelelés érdekében módosul az alanyi adómentesség választásának feltételrendszere. Az áfatörvény alanyi adómentességre vonatkozó fejezete új rendelkezésekkel egészül ki, amely szerint:

  • ha egy magyar alanyi adómentes adóalany egy másik EU-s tagállamban lévő magánszemélynek távértékesítéssel értékesít terméket vagy nyújt elektronikus úton szolgáltatást, akkor ezen ügyletei esetén is eljárhat alanyi adómentes minőségében, ha egyébként megfelel a másik EU-s tagállam alanyi adómentes feltételeinek, illetve az EU-s árbevétele a tárgyévben nem éri el a 100 ezer eurót;
  • és ennek megfelelően, egy másik tagállami alanyi adómentes adóalany a Magyarországon teljesített ügyletei vonatkozásában szintén választhatja Magyarországon az alanyi adómentességet.

Szocho kedvezmény a tevékenységüket megkezdő egyéni vállalkozóknak

A törvényjavaslat értelmében új adókedvezmény kerülne bevezetésre a tevékenységüket kezdő egyéni vállalkozóknak. Ennek értelmében a tevékenységét kezdő egyéni vállalkozónak számít az, aki a tevékenység megkezdését megelőzően nem rendelkezett egyéni vállalkozói jogállással. A kedvezmény a tevékenység megkezdésének évében és az azt követő adóévben érhető el, és mértéke pedig egyenlő a saját maga után megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér után megállapított 13%-os szocho összeggel, majd a tevékenység megkezdését követő második évben a minimálbér 13%-ának 50%-ával.

Később, 2025-től számos további egyszerűsítés is érkezik az egyéni vállalkozók számára: 

  • a szociális hozzájárulási adó a személyi jövedelemadóval megegyező módon éves elszámolású lesz, és a szocho előleg alapja meg fog egyezni a személyi jövedelemadó előleg alapjával; 
  • ugyan továbbra is fennmarad a minimum adófizetési kötelezettség, viszont a garantált bérminimum és a minimálbér közti különbségtétel, valamint a 112,5 százalékos szorzó is meg fog szűnni.

Minimálbér és garantált bérminimum 2024

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium bejelentése alapján már decembertől 15%-kal emelkedhet a minimálbér, és 10%-kal a garantált bérminimum összege.

A minimálbér így bruttó 266 800 forintra emelkedik, amely kedvezmények nélkül nettó 177 400 forintot jelent. A garantált bérminimum pedig 10 százalékkal, bruttó 326 000 forintra emelkedhet, amely nettó 216 800 forintot jelent (kedvezmények nélkül).

Ha szeretnéd egy könyvelővel átbeszélni, hogy mit is jelentenek Rád nézve ezek a változások, keress minket és mi összekötünk azzal a könyvelővel, aki a vállalkozásod számára a leginkább megfelelő!

Keressünk könyvelőt