Vissza

Társas vállalkozás adózása: Mit kell tudni 2024-ben?

Révai Csaba

January 13, 2024

Amikor társas vállalkozást indítasz Magyarországon, szembe kell nézned a vállalkozás adózási kötelezettségeivel. A társas vállalkozások különböző formái – legyen szó betéti társaságról (Bt.), korlátolt felelősségű társaságról (Kft.) vagy részvénytársaságról (Rt.) – eltérő adózási szabályokat vonnak maguk után. Megfelelő tájékozódással és az adózási előírások pontos betartásával biztosíthatod vállalkozásod zavartalan működését és az állam felé történő elszámolások rendben tartását.

Az adózás során figyelembe kell venni többek között a társasági adót, az általános forgalmi adót (ÁFA), a helyi iparűzési adót és egyéb állami vagy helyi adónemeket. A társasági adó mértéke Magyarországon jelenleg 9%, ami az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, ezért sok vállalkozás számára vonzó lehetőséget jelent a befektetés és az üzleti tevékenység végzése. Az adóbevallások és adófizetések pontos időzítése és a szabályok szigorú betartása elengedhetetlen, hogy elkerülje a bírságokat és a szankciókat.

Az adóterhek optimalizálásának lehetőségei és a jogszabályok rendszeres változásai miatt ajánlott adószakértő segítségét igénybe venni, hogy a vállalkozás mindig naprakész maradjon az adózási kötelezettségeket illetően. Az adózás átlátható menedzselése nemcsak, hogy hozzájárul a vállalkozás pénzügyi stabilitásához, hanem az üzleti döntések megalapozottságát is javítja, amely hosszú távon a sikeresség kulcsa lehet.

A társas vállalkozás adózásának alapjai

Amikor egy társas vállalkozást indítasz, alapvető fontosságú, hogy tisztában legyél az adózási kötelezettségekkel. A társas vállalkozásokra alapesetben a társasági adó (Tao) vonatkozik (amennyiben nem választja a KIVA szerinti adózást - ld. lejjebb), amelynek mértéke jelenleg 9%. Ez az arány az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, ami vonzó lehet a cégek számára.

Pár alapvető fogalom:

- Adóalap és adózó: Az adóalapod a gazdasági tevékenységed eredményeképpen keletkezett adózás előtti eredmény, melyet a számviteli törvény szerint kell meghatároznod. Mint adózó, köteles vagy minden évben adóbevallást benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

- Társas vállalkozó: Mint társas vállalkozó, a társasági szerződés alapján rendezed a jogviszonyaidat, és így a gazdasági társaságod adójogi helyzetét is.

Fontos, hogy szorosan együttműködj egy megbízható könyvelővel vagy könyvelőirodával, aki segít az adóbevallásban és a szükséges könyvelési feladatokban. A könyvelő hozzáértése lényeges az adózási előírások betartásához, valamint az esetleges adókedvezmények és -megtakarítások maximalizálásához.

Társasági adó (TAO) és szabályai

A társasági adó jelenti a vállalkozások számára az egyik legfontosabb adónemet, amelyet az adott társaság nyeresége után kell megfizetni. Az adó mértéke, a megállapításának módja, és a fizetési kötelezettségek szigorú szabályokhoz kötöttek, amelyeket az adóhatóság, a NAV ellenőriz.

TAO alapfogalmai és adóalapja

A társasági adó alapja a társaság adózás előtti eredménye, amelyet csökkenthetnek az adóalap-képződéssel összefüggő törvényi rendelkezések. 

Adóbevallás és fizetési kötelezettségek

Az adóév vége után a társaságoknak kötelező társasági adóbevallás formájában számot adniuk adófizetési kötelezettségükről a NAV részére. Az esedékesség a következő év május 31., vagy az adóévtől eltérő gazdasági év esetén annak zárását követő ötödik hónap utolsó napja.

Fizetési kötelezettségek:

  • Társasági adóelőleg: Az adóév során negyedévente vagy havi rendszerességgel fizetendő előleg
  • Társasági adófizetési kötelezettség: Az adóév utáni adóbevallás alapján megállapított, befizetett előlegekkel csökkentett adó összege.

Adókedvezmények és mérséklési lehetőségek

Különböző társasági adókedvezmények és mentességek érvényesíthetők, melyek lehetővé teszik az adóteher csökkentését. Az adótörvény határozza meg azokat az eseteket, amikor és milyen mértékben csökkenthető az adóalap vagy mérsékelhető az adó összege.

Adókedvezmények példái:

  • Kutatás-fejlesztési tevékenység érvényesítése
  • Befektetési adókedvezmény a megvalósított beruházások után

Egyéb adónemek és járulékok

A társas vállalkozásoknak iparűzési adót is kell fizetniük, valamint ha vannak alkalmazottai (vagy bizonyos esetekben vállalkozói, megbízottjai), akkor szociális hozzájárulási adót, TB járulékot és SZJA-t, amelyek jelentős részét képezik a vállalkozások által megfizetett közterheknek (természetesen emlellett még több egyéb fajta adót is kellhet fizetni).

Szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó egy központi adónem, amit a munkáltatóknak kell megfizetniük a kifizetett bérek után. Az adó mértéke 2024-ban 13%. Ezt az összeget Neked, mint vállalkozó kell fizetned.

  • Adómérték: 13%
  • Fizetési határidő: Havi rendszerességgel

Iparűzési adó

Az iparűzési adó egy helyi adónem, melyet a települési önkormányzatok szednek be, és a vállalkozások által végzett tevékenység miatt, az adó alapja után kell fizetni. Az adó mértéke és alapja változó lehet, attól függően, hogy melyik településen végezzük a tevékenységünket.

Adóalap és mérték: Településenként eltérő, az alapja alapvetően a nettó árbevételed, ami csökkenthető többek közt az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatásokkal, az alvállalkozói teljesítésekkel, anyagköltséggel, illetve a kutatások, kísérleti fejlesztések közvetlen költségével

Fizetési határidő: Évente két alkalommal kell előleget fizetni, illetve ezekkel évente a bevallásban elszámolni.

Kisvállalati adó (KIVA)

Magyarországon a vállalkozások többféle adózási formát választhatnak attól függően, hogy milyen tevékenységet végeznek, mekkora a forgalmuk és milyen adókötelezettségeket szeretnének teljesíteni. Ezek között szerepel például a kisvállalati adó (KIVA).

A KIVA egy egyszerűsített adózási forma, amelyet bizonyos méret alatti, bizonyos formában működő vállalkozások választhatnak a társasági adózás helyett, és ami két adónemet vált ki: a szociális hozzájárulási adót, és a társasági adót. A KIVA adó mértéke 2024-ban 10%.

Adózás tervezése és optimalizálás

Adótervezés során cél a jogszabályok adta lehetőségeken belül csökkenteni a társas vállalkozások adóterheit. A hatékony adótervezéshez alapos ismeretek szükségesek a jövedelem és az adókedvezmények területeiről.

Bevételek és ráfordítások pontos nyilvántartása kulcsfontosságú. A könyvelő segítségével optimalizálhatod a nyereséget, mivel az adó alapja a nyereségen alapul.

Az adókedvezmények kihasználásával csökkentheted az adóterhet. Ezek a kedvezmények változhatnak évente, ezért fontos, hogy tájékozódj az aktuális lehetőségekről.

Betéti társaság és korlátolt felelősségű társaság esetében az adózás tervezése eltérő lehet. A betéti társaság beltagjai magánvagyonukkal is felelnek az adósságokért (hiszen korlátlan vagyoni felelősségük van), a korlátolt felelősségű társaságban pedig a tagok a törzsbetétjük összegéig felelősek.

Gondoskodj arról, hogy ügyvezetőd vagy könyvelőd folyamatosan monitorozza az adószabályokat és azok változásait, annak érdekében, hogy társas vállalkozásod mindig a legkedvezőbb adózási konstrukcióban működjön.

Vállalkozási formák és adózási követelmények

A magyarországi társas vállalkozások adózása több szempontból eltérő lehet, attól függően, hogy milyen jogi formát választ a vállalkozás. Az adókulcsok, levonható kiadások és az adóalap meghatározása minden egyes formában sajátos szabályok szerint történik.

Szövetkezetek és nonprofit szervezetek adózása

A szövetkezetek esetében az adózási rendszer hasonló a Kft. adózási szabályaihoz, azonban különlegességet jelenthetnek azok a társaságok, melyek „szociális szövetkezeteknek” minősülnek, ugyanis számukra kedvezményes adózási lehetőségek állnak rendelkezésre. Ezzel szemben a nonprofit szervezetek, mint például a közhasznú társaságok vagy alapítványok, adókedvezményekre jogosultak, ami csökkentheti a fizetendő adóterheket. Ezeknek a szervezeteknek az adóalapját csökkentheti az adományokból származó bevétel is.

További speciális szervezetek adózási sajátosságai

A közalapítványok, köztestületek, egyházak, lakásszövetkezetek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak és diákotthonok szintén saját adózási szabályrendszerrel rendelkeznek, melyek kapcsán sok esetben adókedvezmények érvényesíthetők. Ezek a szervezetek gyakran mentesülnek bizonyos adónemek, például a társasági adó vagy az iparűzési adó alól. Ennek ellenére fontos, hogy a konkrét kedvezmények érvényesítéséhez az adott szervezet megfeleljen a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Munkaviszony és annak adózási vonzatai

A munkaviszony létrejöttével magánszemélyek válnak munkavállalóvá, és többféle adózási kötelezettség merül fel a kapcsolódó juttatásokkal, mint például a bruttó bér kapcsán. A bruttó bér magában foglalja az adókat és járulékokat, melyek közvetlenül kapcsolódnak a munkavállalói státuszhoz.

Adózás a bruttó bért illetően: A bruttó bér után adó, illetve járulékok, mint a szociális hozzájárulási adó, társadalombiztosítási járulék és személyi jövedelemadó fizetendő.

Adóügyi adminisztráció és ellenőrzés

Az adóügyi adminisztráció és ellenőrzés során tisztában kell lenned az adótörvény által előírt bevallási és fizetési határidőkkel, valamint tisztában kell lenned a szankciókkal és a jogorvoslati lehetőségekkel is. Rendkívül fontos, hogy pontosan és időben elkészítsd (készíttesd) az adóbevallást, hogy elkerülhetők legyenek a NAV ellenőrzései és a könyvelési díjak indokolatlan növekedése.

Adózás rendje

Az adótörvény előírja a társas vállalkozások adókötelezettségeit, és meghatározza, hogy a könyvelés során milyen korrekciós tételek alkalmazhatók. Tájékozódj a NAV honlapján elérhető információk alapján, hogy megfelelj az adózás rendjének.

  • Megfelelés az adótörvény előírásainak
  • Korrekciós tételek alkalmazása

Bevallási és fizetési határidők

Az adóbevallás és adóelőleg fizetésének határideje az adótörvény által meghatározott időpontokban esedékes. Jegyezd fel előre az éves és negyedéves határidőket, hogy elkerüld a határidők elmúlása miatti bírság kiszabását.

  • Éves/negyedéves bevallási határidők
  • Az adóelőleg esedékessége

Keressünk könyvelőt